Kundservice

Stabbe frukt och grönts inställning är att alltid lyssna till kunden samt att lösa uppkomna problem enkelt, snabbt och billigt.

Ta kontakt med oss om du har frågor kring köpt vara eller om du planerar att köpa. Du kan givetvis alltid komma till butiken direkt.

Du kan även ringa in och beställa varor som du hämtar senare under dagen eller i veckan.

Välkommen att kontakta oss.

Adress, telefonnummer och e-post

 

xStabbe frukt och grönt
xStabbetorget 2
x416 80 Göteborg

xTelefonnummer: 031 - 21 95 80